Ons bestuurslid Bert Bos overleden.


Ons mede-bestuurslid Bert Bos is op 20 juli jongstleden op 72-jarige leeftijd overleden.  Bert werd na zijn vervroegde uitdiensttreding lid en bestuurslid van VerGepA en vertegenwoordigde de gepensioneerden in het Verantwoordigingorgaan (VO), de commissie die toezicht en controle houdt op het Bestuur van het Pensioenfonds Avebe.

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde collega en vriend, die zich met hart en ziel inzette voor ons, gepensioneerden.

In zijn werkzame tijd bij Avebe funtioneerde Bert tientallen jaren als ambtelijk secretaris binnen de ondernemingsraden van Avebe en zette zich binnen de vakbond FNV in voor het vertegenwoordigen van de werknemers van Avebe en was als kaderlid mede betrokken bij de onderhandelingen en de totstandkoming van de CAO's.

De gezondheid van Bert was de afgelopen jaren een bron van zorg. Het leek vorig jaar weer de goede kant op te gaan maar eind 2022 en in de loop van 2023 verergerden zijn klachten. Op donderdag 20 juli kwam er toch nog plotseling een einde aan zijn leven. Met enkele leden van het bestuur hebben wij op 27 juli in Appingedam zijn uitvaartplechtigheid bijgewoond.

Wij wensen zijn vrouw Marga en zijn familie alle sterkte dit verlies te kunnen dragen.