Dringend bestuursleden gezocht!

Het vergepa-bestuur mag volgens de statuten uit tenminste 5 of ten hoogste 9 leden bestaan en komt circa 6 keer per jaar bijeen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Momenteel heeft het bestuur 5 leden.  

 

Graag zouden wij het bestuur willen uitbreiden/aanvullen met (als het kan!) "jongere"  VerGepA-leden die interesse hebben om de voortgang van het pensioengebeuren landelijk en specifiek binnen Avebe te evalueren.

En als dat één van onze vrouwelijke leden zou zijn, zou het huidige bestuur dat helemaal op prijs stellen! Bovendien is het gezellig om je (oud)-collega's regelmatig tegen te komen tijdens deze vergaderingen die er ook vaak toe leiden dat we "herinneringen uit de goeie oude tijd" ophalen.

 

Wij vergaderen doorgaans 6 keer per jaar onder het genot van koffie met koek, op de maandagmorgen in Veendam of Wildervank van 09.30 - 11.30 uur, dus het kost u niet al te veel van uw tijd!

 

Mocht u ervoor voelen deel te gaan uitmaken van ons bestuur, neemt u dan contact op met onze voorzitter: Douwe Faber, emailadres: dkfaber@hotmail.com of telefonisch: 0592 414322.