JAARVERGADERING 2020+2021 verplaatst naar 2022!

 

Beste leden van onze gepensioneerden vereniging VerGepA.

 

Zoals U weet plannen we normaliter onze ledenververgadering in het voorjaar.

In 2020 en 2021 was ons plan was om dat met een boottocht (rondvaart) in Westerwolde te doen. Maar Corona gooide roet in het eten en zodoende konden de ALV en de boottocht geen doorgang vinden. 

Wij hadden toen het plan opgevat om onze vergadering en de boottocht te organiseren in dit najaar.  Maar gezien de recente opleving van Corona en toch de voorzichtigheid die we in acht willen nemen met onze senioren hebben we tijdens onze bestuursvergadering van 12 juli besloten dat we ook de organisatie in dit najaar voorlopig schrappen. We zullen onze boottocht en de algemene ledenvergadering  nu gaan plannen in het voorjaar van 2022. 

 

Dit houdt in dat we in die betreffende bijeenkomst twee jaarvergaderingen zullen houden:

-          ALV Betreffende het jaar 2020

-          ALV betreffende het jaar 2021

 Hoe het tweede deel er uit gaat zien weten we op dit moment nog niet.  Wel hebben we het plan opgevat om U als lid van VerGepA bij te praten over het pensioenakkoord. Dit willen we dan doen door een spreker uit te nodigen die van de “hoed en de rand” weet.

 

Het nieuwe pensioenakkoord komt er weliswaar maar hoe dat er voor AVEBE gaat uitzien weten we op dit moment nog niet. Er zijn straks twee keuzes: Het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) of de Verbeterde Premieregeling. Het is aan de sociale partners (werkgever en vakbonden) welke keuze gemaakt gaat worden voor een van deze mogelijkheden. Beide hebben zo hun voordelen  waardoor niet op voorhand gezegd kan worden welke keuze nu de beste is voor AVEBE werknemers en gepensioneerden.

Het nieuwe pensioenakkoord treedt uiterlijk 2026 in werking. Het  belangrijkste gevolg voor gepensioneerden is een kleinere kans op een verlaging van het pensioen. Bij AVEBE hebben we nog steeds een bevredigende dekkingsgraad , waardoor de pensioenen de laatste jaren  nog steeds geïndexeerd konden worden. Wij verwachten ook in het nieuwe pensioenstelsel  goede dekkingsgraden te zullen halen en wel  tenminste even goed als de huidige.

Opgebouwde pensioenen  worden ingebracht (invaren)  in het nieuwe pensioen-stelsel. De individuele deelnemer kan hiertegen geen bezwaar maken. Bij pensioenfondsen heeft het verantwoordingsorgaan (VO) adviesrecht  m.b.t. het invaren. En daarnaast heeft een vereniging van gepensioneerden een hoorrecht m.b.t. het op te stellen transitieplan. De vereniging (VerGepA)  moet wel voldoende representatief zijn (dus voldoende leden hebben).

 

Inmiddels zijn de vroegere NVOG en de KNVG na de fusie op 1 januari 2020 redelijk goed op elkaar ingespeeld in de nieuwe organisatie  de “Koepel Gepensioneerden”.  Na een lange zoektocht is er nu daar ook een nieuwe voorzitter: John Kerstens.   John Kerstens is Oud-Tweede Kamerlid en oud-vakbondsvoorzitter.  Met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel voor de deur hebben we met hem een voorzitter, die goed bekend is met de Haagse politiek en de sociale partners. 

John Kerstens is 56 jaar en zat tot de jongste verkiezingen in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.

 

We hopen jullie met bovenstaande een beetje bijgepraat te hebben .

 Mocht U nog vragen/opmerkingen hebben: Stel ze gerust via mail of brief aan onze secretaris.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur VerGepA.

 

Douwe Faber, Bert Bos, John Maan, Henk Santes, Piet Schuringa.