NieuwsLedenvergadering 2017

Op 11 mei 2017 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. 

Dit keer vergaderden wij in de Heemtuin in Muntendam.  Een zeer geslaagde middag, waar vele oud-collega's elkaar weer ontmoet hebben.  Behandeld zijn o.a. het jaarverslag, de notulen en het financiële jaarverslag. De jaarrekening 2016 werd goedge-keurd, evenals de begroting voor 2018. Gezien onze blijvend goed financiële positie blijft onze contributie blijft ongewijzigd gehandhaafd op € 15,= per jaar.

Het verslag kunt u nalezen door op onderstaande link te klikken: 

Verslag jaarvergadering 11-05-2017

 

Na het huishoudelijk gedeelte werden wij rondgeleid door de Heemtuin en gaf Coördinatrice Wietske Trausel uitleg welke aktiviteiten daar plaatsvinden.

Door het prachtige zomerweer werd dit een zeer geslaagde rond-wandeling door de mooie natuur bij Muntendam; zeker een bezoekje waard als u er nog niet geweest bent.

U kunt het laatste nieuws over de Heemtuin bekijken op hun website:

heemtuinmuntendam.nl 


Foto'sMinder bedrijfspensioenfondsen (cijfers De Nederlandse Bank)

In twintig jaar tijd is het aantal pensioenfondsen met bijna driekwart gedaald tot circa 250, blijkt uit cijfers van de De Nederlandse Bank (DNB). Vooral bedrijfs-pensioenfondsen worden zeldzaam, doordat ze opgaan in een bedrijfstak-pensioenfonds of hun taken en vermogen overdragen aan een andere pensioen-uitvoerder.

 

Ledenvergadering 13 februari 2018

Op 13 februari 2018 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Dit jaar waren wij te gast in het het Voorlichtingscentrum van Avebe Ter Apelkanaal. Naast het huishoudelijke deel (jaarverslag, jaarcijfers, begroting 2019 etc.) was er per bus een rondleiding over het AVEBE-terrein met uitleg van de heer Travlos. Na de rondleiding gaf de heer Fred Oostland uitleg over de huidige stand van zaken bij Avebe en het Pensioenfonds Avebe.

Op het tabblad "Wat is VerGepA" kunt u het verslag van de vergadering teruglezen.