De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Zij behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden in overleg met de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban van ca. 65.000 leden.

De NVOG is lid van AGE Platform Europe die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt.

Wat doet de NVOG

De hoofdthema’s waarop de NVOG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

Uitgebreide informatie over de aktiviteiten vindt u door onderstaande link aan te klikken:  Website NVOG

Platforms

Lidorganisaties zoals VerGepA zijn ingedeeld in platforms, die bestaan uit afgevaardigden van verenigingen die een vergelijkbare bedrijfstak, problematiek en achtergrond hebben. Het "platformmodel" dient om de inbreng van de ledenverenigingen doelmatig te organiseren. Kennis en ervaring kunnen onderling worden uitgewisseld en via de platformvoorzitters kan invloed worden uitgeoefend op beleid en activiteiten van de NVOG. Zo kunnen lidorganisaties ook optimaal gebruik maken van een netwerk van gelijksoortige verenigingen.

 

NVOG kent thans de volgende platforms:

 

- Verzekerde Regelingen (VR)

- Financiële instellingen (FI)

- Dochters Internationale Ondernemingen (DIO)/

   Handel/Nijverheid/Industrie (HNI)

- (Semi-)overheidsinstellingen (SOI)

- Platform Ouderen Organisaties

 

VerGepA maakt onderdeel uit van het platform "DIO/HNI" (Dochters Internationale Ondernemingen en Handel/Nijverheid/Industrie).