Op 3 maart 2021 was er een debat vanuit de Koepel Gepensioneerden met een aantal zittende en kandidaat leden voor de Tweede Kamer.

 

Aanwezige politici:

 

Nijkamp van 50+ (ook bestuurder pensioenfonds geweest)

Van Asselt van het CDA

v.d. Linde van de VVD (lid 2e kamer) 

Kat van D'66 (kandidaat lid),

Gijs van Dijk van de PvdA (nr 8 op de lijst)

Huisman van de Christen Unie (raadslid gemeente Amsterdam en werkt bij APG)

 

Het was duidelijk dat  de verkiezingen bij dit debat toch wel een rol speelden, maar desalniettemin maakten de politici een vrij “degelijke” en goede indruk op mij.

 

Uitspraken:

·       Er moet/mag  geen kloof zijn tussen generaties (dus geen verschil in opbouw en anders compenseren).

·       Renterisico is verschoven van jong naar oud (en daarmee vermogen).

·       Allen: Nieuwe stelsel is evenwichtig.

·       Gepensioneerden nauwelijks betrokken bij dit pensioenakkoord.

·       Pensioenstelsel sluit niet meer aan op de arbeidsmarkt (korte, tijdelijke en flex- contracten)

·       Allen hechten veel belang aan solidariteit en collectiviteit (dus minder aan individualiteit).

·       Sommigen: laat het verleden rusten, dus geen indexatie voor het verleden.

·       Indexatie bestaat straks niet meer: wordt winstdeling.

·       Als je pensioenen indexeert moet je ook de actieven indexeren.

·       Geen indexatie van het verleden, maar de AOW verhogen (stelling van de PvdA)

·       Zo snel mogelijk (dus al voor 2026) gaan rekenen met projectierendement (betekent dus indexatie).

·       Hogere rekenrente en dezelfde zekerheid gaan niet samen.

·       Door de lage premiedekkingsgraad is vermogen (8 miljard op jaarbasis) gevloeid van oud naar jong

·       Christen Unie wil bij pensioenakkoord meer naar individueel vermogen

·       Werk “EVENWICHTIG”  z.s.m. uit in een onafhankelijke commissie en niet laten doen door politici en of DNB. Ook door deze commissie: de opdeling van het vermogen.

·       Gepensioneerden zijn ondervertegenwoordigd in pensioenfondsorganen (overigens geldt dit ook voor jongeren).

 

Tot zover enkele genoteerde uitspaken van de politici.

 

Met vriendelijke groet,

Douwe Faber,

Voorzitter VerGepA.