Vereniging van Gepensioneerden AVEBE "VerGepA"             Kamer van Koophandel 02078881    
                   
Financieel overzicht 2018, 2019 en begroting 2020                  
                    
Inkomsten:                  
  2018 reëel   2019 begroot   2019 reëel   2020 begroot    
Contributie      3.175,00             3.315,00             3.120,00             3.330,00    
rest.contr.NVOG                      752,51        
Rente op spaarrek.              1,84                     2,50                     0,77                     0,60    
Totaal      3.176,84             3.317,50             3.873,28             3.330,60    
                   
Uitgaven:                  
Bankkosten          123,27                170,00                119,38                170,00    
Afdracht NVOG/KG          893,10                950,00                841,04                300,00    
Secretariaat          342,47                500,00                430,60                500,00    
Vergaderen          164,00                450,00                403,65             2.000,00    
Reizen          879,50             1.250,00                691,77                900,00    
Attenties            45,96                  50,00                      50,00    
Abonnementen          237,55                250,00                274,75                350,00     
Onvoorzien                  -                           -                           -                           -      
Totaal      2.685,85             3.620,00             2.761,19             4.270,00    
                   
                   
Saldo          490,99               -697,50             1.112,09               -939,40    
                   
Banksaldi ultimo  2018       2019        
                   
Spaarrekening  7.683.01                  3.608,78        
Lopende rekening      2.497,46                 7.683,78        
Vermogen    10.180,47              11.292,56