Vereniging Gepensioneerden

Avebe (VerGePa) 

Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden Avebe

 

Deze site heeft als doel onze pensioengerechtigden te informeren over de activiteiten van onze vereniging en het behartigen van de belangen van onze leden.

 

In de onderliggende pagina's willen wij de leden van VerGepA ook nader informatie verstrekken m.b.t. zaken die het Pensioenfonds Avebe betreffen en/of aangeven waar zij verdere informatie over hun pensioen kunnen vinden.

 

4 keer per jaar geeft het Pensioenfonds een nieuwsbrief uit met de laatste ontwikke-lingen binnen het fonds. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de huidige deelnemers/-medewerkers van Avebe en de gepensioneerden.

Via deze link komt u automatisch op deze pagina terecht: Pensioennieuws Avebe.

 

Op pensioengebied is de laatste jaren erg veel aan de hand. Er wordt landelijk door allerlei "deskundigen", maar vooral in de politiek en in de media, veel over pensioen en de gepensioneerden  gezegd en gesproken. Bijna iedereen heeft een mening over ons Nederlandse pensioenstelsel, maar er wordt nauwelijks rekening gehouden met wat pensioengerechtigden er zelf van vinden.

De komende jaren zal deze discussie blijven aanhouden en zullen gepensioneerden te maken krijgen met (te vaak) negatieve gevolgen van aanpassingen aan ons pensioenstelsel.

 

Wij willen onze leden ook informeren over de activiteiten van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van GepensioneerdenDit is een overkoepelende organisatie van gepensioneerden-verenigingen waarbij wij ons aangesloten hebben om de belangen van onze leden landelijk te behartigen.

 

Leden, waarvan wij het emailadres kennen, krijgen alle nieuwsbrieven van de NVOG per email toegezonden. In deze nieuwsbrieven komen allerlei zaken aan de orde m.b.t. Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen en Inkomen en Koopkracht.

Verdere informatie over de NVOG vind u in het tabblad "NVOG"