Vereniging Gepensioneerden

Avebe (VerGePa)Ons bestuurslid Joris Vos overleden

Op 14 februari jongstleden is ons bestuurslid en jarenlange vertegenwoordiger in het Pensioenfondsbestuur Joris Vos overleden. Hij is 79 jaar geworden.

Eind 2o18 kreeg hij de mededeling dat een aantal tumoren in zijn hoofd niet meer operatief verwijderd konden worden.

Gedurende vele jaren heeft hij zich als vertegenwoordiger voor de gepensioneerden binnen Avebe ingezet om ons pensioen te bewaken en waar hij dat kon te verbeteren.

Op donderdag 21 februari heeft een delegatie van het VerGepA-bestuur zijn uitvaartdienst bijgewoond en hem de laatste eer bewezen.

Wij zullen hem als persoon en zijn professionele inbreng in onze vereniging en speciaal in ons bestuur erg gaan missen.

Rust in vrede, Joris. Je hebt het verdiend!


 

 

Als u op de onderstaande link klikt, kunt u rechtstreeks de laatste nieuwsbrief van het Pensioenfonds Avebe lezen: Nieuwsbrief Pensioenfonds Avebe_21-12-2018


 

Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden Avebe

 

Deze site heeft als doel onze pensioengerechtigden te informeren over de activiteiten van onze vereniging en het behartigen van de belangen van onze leden.

 

In de onderliggende pagina's willen wij de leden van VerGepA ook nader informatie verstrekken m.b.t. zaken die het Pensioenfonds Avebe betreffen en/of aangeven waar zij verdere informatie over hun pensioen kunnen vinden.

 

Op pensioengebied is de laatste jaren erg veel aan de hand. Er wordt landelijk door allerlei "deskundigen", maar vooral in de politiek en in de media, veel over pensioen en de gepensioneerden  gezegd en gesproken. Bijna iedereen heeft een mening over ons Nederlandse pensioenstelsel, maar er wordt nauwelijks rekening gehouden met wat pensioengerechtigden er zelf van vinden.

De komende jaren zal deze discussie blijven aanhouden en zullen gepensioneerden te maken krijgen met (te vaak) negatieve gevolgen van aanpassingen aan ons pensioenstelsel.

 

Wij willen onze leden ook informeren over de activiteiten van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van GepensioneerdenDit is een overkoepelende organisatie van gepensioneerden-verenigingen waarbij wij ons aangesloten hebben om de belangen van onze leden landelijk te behartigen.

 

Leden, waarvan wij het emailadres kennen, krijgen alle nieuwsbrieven van de NVOG per email toegezonden. In deze nieuwsbrieven komen allerlei zaken aan de orde m.b.t. Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen en Inkomen en Koopkracht.

Verdere informatie over de NVOG vind u in het tabblad "NVOG"