Handige informatie en websitesKoepel Gepensioneerden (KG)

Onze belangenorganisatie naar de landelijke politiek is de KGoftewel de Koepel 

Gepensioneerden.

Op hun website vindt u actuele informatie over pensioenen, zorg en welzijn, koopkracht. Maar ook de activiteiten die men onderneemt om het optimale voor ons gepensioneerden te bereiken.  

www.koepel gepensioneerden.nl 


Blad Pensioennieuws

Pensioen - Wikipedia

Onderstaand een link voor leden die echt ALLES over pensioen willen kennen en weten.

Zeer uitgebreid komt op deze site o.a. AOW, eigen-, partner- en nabestaandenpensioen aan de orde. 

Pensioen-Wikipedia   

 

 

 


Nibud


Circa 4 keer per jaar geeft het pensioenfonds Avebe een nieuwsbrief uit, die u (naar eigen keuze) per post of digitaal per email toegestuurd wordt. De meest recente uitgave kunt u via onderstaande link terugvinden. 

Pensioennieuws

De eerder verschenen uitgaven van Pensioen nieuws vind u op de website van het pensioenfonds terug bij het tabblad "Brochures en formulieren". Klik onder de link 

Pensioen Nieuws - eerdere uitgaven  

op de gewenste uitgave.

Wanneer u informatie zoekt over toeslagen, sparen, pensioen of schulden, of u heeft andere vragen over uw portemonnee, helpt 

het Nibud u ook met budgettips en rekentools.

Bekijk hun website: 

Website NIBUDMijnpensioenoverzicht

U vindt op deze site het antwoord op de volgende vragen:

- Heb ik nog ergens een ‘vergeten pensioen’

   opgebouwd?

- Hoeveel AOW en pensioen heb ik

   opgebouwd?

- Wat krijgen mijn nabestaanden als ik

   overlijd?

- Welke gebeurtenissen zijn van invloed op

   mijn pensioen?  

Om deze website te zien, klik dan op onderstaande link: 

Mijnpensioenoverzicht 


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op deze website komen veel betr. AOW, inkomen, koopkracht en  pensioen aan de orde.

Klik op de link: 

Website ministerie SWZ 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-legenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewinds-lieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.Vak- en ouderenbonden

Links naar websites van Vakbonden en Ouderenbonden: 

FNV senioren 

ANBO 

Unie KBO 

PCOB 

 


Basisverzekering

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gaat vooral om laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft ook weinig kennis van de basisverzekering, terwijl dat wel belangrijk is.

De nieuwe website uitlegzorgverzekering.nl laat op eenvoudige wijze zien hoe de basisverzekering werkt. Moeilijke begrippen zoals eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap en met leuke voorbeelden uitgelegd.


Beter oud

De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden.

Onze kijk op ouder worden verandert. We willen het heft in handen houden, ook als de leeftijd vordert en de gezondheid afneemt. Dat vraagt om nieuwe oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daar zet BeterOud zich voor in, samen met ouderen, zorgmede-werkers, zorgorganisaties en onderwijs-instellingen. We bedenken en ontwikkelen nieuwe initiatieven, we brengen mensen samen die elkaar iets te bieden hebben, we delen de kennis die dat oplevert en passen die kennis toe. Steeds laten we ons leiden door de vraag: wat willen mensen zelf? 

Website Beter Oud