Visitatiecommissie

 

Het bestuur van het Pensioenfonds Avebe heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het Verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.

 

De visitatiecommissie houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.

 

De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur.