Dekkingsgraad

 


Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat uitgekeerd moet worden aan de gepensioneerden).

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het nemen van financiële beslissingen.Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

 

Dekkingsgraad april 2023

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds - zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen - is in april gestegen van 128,5% naar 129%.De onderliggende voorzieningen zijn in april gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. Het belegd vermogen van het pensioenfonds is vrijwel gelijk gebleven.

Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met 0,5%-punt gestegen. Onze beleidsdekkingsgraad - zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden - is gedaald van 131,0% naar 130,9%.

Dekkingsgraad pensioenfonds Avebe