Dekkingsgraad

 


Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat uitgekeerd moet worden aan de gepensioneerden).

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het nemen van financiële beslissingen.Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

 

Dekkingsgraad januari 2021

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds - zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen - is in januari gestegen van 118,4% naar 119,0%. De onderliggende voorzieningen zijn in januari gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. Dit ondanks de toepassing van nieuwe regels van DNB wat voor lange looptijden een verlaging van de rente tot gevolg heeft. Als gevolg van positieve rendementen stijgt het vermogen van het fonds. 

Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met 0,6%-punt gestegen. Onze beleidsdekkingsgraad - zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden - is gelijk gebleven op 114,6% naar 114,8%. 

 

Dekkingsgraad pensioenfonds Avebe