Dekkingsgraad

 


Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat uitgekeerd moet worden aan de gepensioneerden).

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het nemen van financiële beslissingen.Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

 

Dekkingsgraad augustus 2019

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds – zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen – is in augustus gedaald van 117,5% naar 114,8%. De onderliggende voorzieningen zijn in augustus gestegen, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand weer verder is gedaald. Door negatieve rendementen is het vermogen van het fonds in augustus ook gedaald. Als gevolg van de dalende rente en de negatieve rendementen is, over het geheel bezien, het vermogen gedaald. Per saldo is de actuele dekkingsgraad echter de afgelopen maand met 2,7% punt gedaald. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is tevens gedaald van 119,7% naar 119,1%.

 

Verdere informatie inzake de dekkingsgraad vind u via onderstaande link:

Dekkingsgraad pensioenfonds Avebe