Dekkingsgraad

 


Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat uitgekeerd moet worden aan de gepensioneerden).

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het nemen van financiële beslissingen.Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

 

Dekkingsgraad - februari 2024 - 136,7%

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds - zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen - is in februari gestegen van 133,5% naar 136,7%. De onderliggende voorzieningen zijn in februari gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen.

Als gevolg van positieve rendementen stijgt het belegd vermogen van het pensioenfonds. Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met 3,2%-punt gestegen. Onze beleidsdekkingsgraad - zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden - is gestegen van 132,4% naar 132,9%.

Dekkingsgraad pensioenfonds Avebe