Dekkingsgraad

 


Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat uitgekeerd moet worden aan de gepensioneerden).

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het nemen van financiële beslissingen.Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

 

Dekkingsgraad maart 2020

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds – zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen – is in maart gedaald van 113,8% naar 110,6%.De onderliggende voorzieningen zijn in maart gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. Als gevolg van negatieve rendementen daalt het vermogen van het fonds.

Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met -3,2%-punt gedaald. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 117,5% naar 116,7%.

 

Verdere informatie inzake de dekkingsgraad vind u via onderstaande link:

Dekkingsgraad pensioenfonds Avebe