Recente aanpassingen van de website

25-01-2024

 

 

25-01-2024

Toegevoegd onder jaarverslagen VerGepA:

ALV-verslag 19-10-2023

 

Verantwoordingsorgaan:

De heer E. Kraaijenzank vervangt Bert Bos als vertegenwoor-diger Gepensioneerden.