Recente aanpassingen van de website

24 juli 2021

 

 

 

30 november 2021

 

9 december 2021

 

 

 

Januari 2022

 

 

Maart 2023

 

 

 

April 2023

 

 

 

 

 

 

Mei 2023

Verplaatsing jaarvergaderingen 2020 en 2021 naar het voorjaar van 2022.

 

Overlijden Roelf Ballema

 

Wijziging Bestuur Pensioenfonds

Toevoeging link naar jaarrapport pensioenfonds 2019

 

Wijziging bestuur Pensioenfonds

Voorzitter Gijs Koopmans

 

Aangepast aan actualiteit + notulen jaarvergadering 202 toegevoegd.

 

Samenstelling bestuur Vergepa, bestuur PF Avebe en beleggings-

commissie aangepast.

TKPI beggingscommissie gewijzigd in Aegon Asset Manage-ment (AAM)

 

De heer Spijkerman , vertegen-woordiger werknemers in het VO andere baan buiten Avebe